Zadzwoń: +48 22 4244767

Co czeka nas w 2017 roku?

Motorem napędowym rynku IT w 2017 roku według firm zajmujących się bezpieczeństwem danych będzie m.in. zabezpieczanie danych, rozwinięte systemy analityczne, a także wszelkie rozwiązania opierające się na koncepcji Internetu.

Coraz większa liczba zagrożeń wynikająca z ataków hakerskich, potęgujących straty związane z utratą danych, a także popularność usług chmurowych stanie się jednym z ważnych elementów działu IT
w nadchodzących roku 2017. Przedsiębiorstwa coraz chętniej inicjują nowe aplikacje w chmurze. Jest to spowodowane względami ekonomicznymi i większą podatnością na ewentualne zmiany. Podobna sytuacja występuje na rynku lokalnym małych i średnich przedsiębiorstw. Coraz więcej firm przenosi swoje usługi do chmury.

A co z bezpieczeństwem danych?

Zasadnicze obawy, które wiążą się z ochroną danych wewnątrz i poza przedsiębiorstwem dotyczą bezpieczeństwa danych. Reprezentanci działów IT stawiają sobie pytanie: „Co w przypadku wrażliwych danych, nad którymi nie mamy kontroli z powodu braku nadzoru nad infrastrukturą IT, bądź urządzeniami końcowymi.? Nad tym pytaniem stawia się szereg odpowiedzi, które potęgują wzrost rozwiązań bezpieczeństwa danych. Rozwiązania jednak muszą spełniać szereg wymogów w celu zachowania zgodności z przepisami i bezpieczeństwa. Dodatkowo poszukuje się mechanizmów szyfrowania danych
w chmurze, a także nadzorem nad dostępem do informacji.

 

W każdej firmie istnieje wewnętrzny regulamin związany z bezpieczeństwem danych. Regulamin większym bądź mniejszym stopniu odnosić się musi do przepisów prawa. Trudno jest więc dobrać odpowiedni system zabezpieczeń przez dostawców aplikacji dla konkretnej firmy. Przedsiębiorstwa aby poradzić sobie ze zmieniającym się otoczeniem, coraz częściej szukają rozwiązań od usług tzw. CASB (Cloud Access Security Brokers) zajmującym się m.in. szyfrowaniem danych, aż po usługi w chmurze.

Dane przenoszone do chmury, również znajdują się w urządzeniach mobilnych, co dodatkowo generuje potencjalne zagrożenie wynikające np. z kradzieży urządzenia, zgubienia, czy udostępnienia danych osobom trzecim. Pracownicy firm domagają się dostępu nie tylko do informacji, ale również większej elastyczności co do zmiany. Przechowywanie danych na swoich nośnikach umożliwiających płynne korzystanie
z urządzeń pozwala na istotne ułatwienie pracy, m.in. w branży lekarskiej – dane medyczne itp.  

Powyższe problemy stawiane branży IT są wyzwaniem dla programistów i innych pracowników związanych z bezpieczeństwem danych, nie tylko na urządzeniach stacjonarnych, ale teraz także mobilnych: tablety, smartfony i zmaganie się z powstającymi przez to lukami bezpieczeństwa.

Rezultatem działań organizacji nad  bezpieczeństwem danych jest objęcie ochroną urządzeń mobilnych
i ciągła praca nad mechanizmami zarządzania.

Coraz częściej spotykamy połączenie przez pracowników dwóch sfer życia: prywatnego i służbowego. Tyczy się to przede wszystkim urządzeń mobilnych, nie wykluczając komputerów stacjonarnych. Co więcej firmy próbujące ingerować w życie prywatne śledząc czynności swoich pracowników w ich urządzeniach, raczej nie spotykają się z pozytywnymi reakcjami. Dlatego też ułatwieniem i jednocześnie rozwiązaniem tego typu konfliktu interesów są zabezpieczenia, które jednocześnie będą miały za zadanie chronić dane
i dodatkowo prywatność użytkowników.

Rok 2017 może przynieść diametralne zmiany. Wynikać będą one z przekształcenia dotychczasowego sposobu włamań. Dane nie będą już wykradane zmieni się jedynie sposób zachowania ich nienaruszalności. Firmy będą borykały się z długofalowym atakiem na ich reputację związaną z podważeniem wiarygodności przechowywanych przez nie danych.

 

Dodaj komentarz

Ostatnie artykuły