Zadzwoń: +48 22 4244767

Rozwiązania backupu oparte na NAS QNAP

Uruchomienie programu Ferro Backup System na serwerze NAS QNAP

W artykule opisano procedurę instalacji i konfiguracji serwera backupu oraz klienta bezpośrednio na dysku NAS QNAP

Wstęp

Przed rozpoczęciem właściwej instalacji programu Ferro Backup System należy zainstalować aplikację QNAP Container Station. Procedura ta została dokładnie opisana na stronie producenta urządzania w artykule Instalacja aplikacji Container Station.

1. Pobieranie obrazu

Zaloguj się do konsoli serwera QNAP, wybierz polecenie Container Station -> Utwórz kontener, w polu wyszukiwania wpisz „ferro/backupsystem” i naciśnij Enter, a następnie kliknij Zainstaluj.

Pobieranie obrazu Docker - Ferro Backup System

UwagaJeżeli nie można pobrać obrazu kontenera poprzez panel QNAP, wykonaj poniższe polecenie po zalogowaniu się do serwera NAS poprzez SSH na konto admin:

docker pull ferro/backupsystem

 

2. Tworzenie kontenera

Po kliknięciu Zainstaluj zostanie wyświetlone okno Utwórz kontener.

Tworzenie kontenera Docker - Ferro Backup System

Następnie uzupełnij wszystkie pola podane poniżej. W nawiasach podane są dodatkowe informacje (nie należy ich przepisywać). Dla pozostałych pól, które nie zostały tu wymienione, należy pozostawić wartości domyślne.

a) Instalacja serwera – jeśli serwer NAS będzie wykorzystywany w roli serwera backupu:

Nazwa: FBSServer (może być dowolna)
Polecenie: FBS_Server (musi być dokładnie takie; wielkość liter ma znaczenie)

Ustawienia zaawansowane >> Sieć
 Tryb sieci: NAT
 Przekazywanie portu: 4530 4530 TCP
            4531 4531 TCP

Ustawienia zaawansowane >> Foldery
 Wolumin z hosta: /Public/fbs (jeśli taki katalog nie istnieje, należy go utworzyć)
 Punkt montowania: /fbs

UwagaOpisaną powyżej procedurę instalacji serwera można też wykonać za pomocą poniższego polecenia po zalogowaniu się do serwera NAS poprzez SSH na konto admin:

docker run --name FBSServer -p 4530:4530 -p 4531:4531 -v /share/Public/fbs:/fbs ferro/backupsystem FBS_Server

b) Instalacja klienta – jeśli pliki z tego serwera NAS mają być dostępne dla innego serwera backupu:

Nazwa: FBSWorker (może być dowolna)
Polecenie: FBS_Worker (musi być dokładnie takie; wielkość liter ma znaczenie)

Ustawienia zaawansowane >> Foldery
 Wolumin z hosta: /Public/fbs (jeśli taki katalog nie istnieje, należy go utworzyć)
 Punkt montowania: /fbs

 Wolumin z hosta: /Public 
 Punkt montowania: /fbs/Public

UwagaOpisaną powyżej procedurę instalacji klienta można też wykonać za pomocą poniższego polecenia po zalogowaniu się do serwera NAS poprzez SSH na konto admin:

docker run --name FBSWorker -v /share/Public/fbs:/fbs -v /share/Public:/fbs/Public ferro/backupsystem FBS_Worker

 

3. Uruchomienie kontenera

Przejdź do zakładki Container Station -> Kontenery, zaznacz utworzony kontener i wybierz akcję Start. Przy pierwszym uruchomieniu kontenera zostanie pobrana i zainstalowana najnowsza wersja Ferro Backup System.

Postęp instalacji można śledzić w oknie Konsola

Program instalowany jest na dysku NAS w folderze współdzielonym „/Public/fbs/app”. Zawartość tego folderu można przeglądać za pomocą QNAP File Station lub poprzez otoczenie sieciowe „\\ADRES_SERWERA_NAS\Public\fbs\app”.

Program Ferro Backup System uruchomiony na serwerze NAS QNAP

Program Ferro Backup System uruchomiony na serwerze NAS QNAP

Aby połączyć się z konsolą sterowania programu FBS Server, wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres IP serwera NAS oraz port 4530, np.:

http://192.168.100.10:4530/

Aby archiwa zapisywane przez FBS Server były dostępne poza kontenerem, należy w konsoli sterowania Ferro Backup System – Server przejść do zakładki Ustawienia -> Podstawowe i zmienić ścieżkę w polu Główny katalog przechowywania archiwów na:

Z:\fbs

Przy takim ustawieniu wszystkie archiwa będą dostępne za pomocą QNAP File Station w katalogu „/Public/fbs” lub poprzez otoczenie sieciowe: „\\ADRES_SERWERA_NAS\Public\fbs”

Dodaj komentarz

Ostatnie artykuły